Nu gräver de!

Park och naturs entreprenörer har börjat med markförberedelser för våra odlingar.
Först skalas gräs, rötter och mossa bort från grusplanen. Sedan grävs en halvmeter djupa hål för odlingslotterna. Varje lott får dränering, och i mellanrummen mellan hålen läggs sedan grus.


Kommentarer