Om föreningen

Turebergs odlarförening bildades sommaren 2012 och har ett trettiotal odlingslotter vid Skäpplandsgatan i Högsbo, Göteborg. Odlingarna skapades på initiativ av de boende i området med stöd av Göteborgs Stads projekt Stadsnära odling.
På odlingsplatsen fanns tidigare en övergiven grusad fotbollsplan som blivit bevuxen med gräs. Idag används området för odling av grönsaker, bär och blommor och har blivit en mötesplats inte bara för odlare utan även andra boende i området.

Här låg förr ett trädgårdsmästeri

 En del har undrat över varför odlarföreningen heter Turebergs odlarförening och inte till exempel Skäpplandsgatans odlarförening.
Innan höghusen på Skäpplandsgatan byggdes i början av 1960-talet, hette området Tureberg. I området där våra odlingslotter nu ligger fanns en gång sju växthus och flera odlingar. De tillhörde trädgårdsmästeriet på Tureberg, alltså det gula huset med förrådsbyggnaden som fortfarande finns kvar. När vi startade vår odlarförening blev det självklart att vi skulle använda det ursprungliga namnet Tureberg.
Här kan du läsa mer om gamla Tureberg

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss i föreningen mejla turebergsodlarforening@gmail.com.